Публічний договір (оферта) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Інтернет-магазину ONE by ONE (далі по тексту Продавець) укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://www.onebyone.com.ua/.

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим (крім тих, кому за законом надані відповідні пільги). Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплату товару, доставку товару, повернення товару, відповідальність за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або в телефонному режимі.

1. Визначення термінів

 1. 1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») через Інтернет-магазин на веб-сайті: https://www.onebyone.com.ua/ на умовах, що містяться в цій Оферті.
 2. 1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
 3. 1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://www.onebyone.com.ua/ створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
 4. 1.4. Покупець – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
 5. 1.5. Продавець – контактна особа фізична особа
  продавець ФОП Біндіч Інна Володимирівна, ЄДРПОУ 3221216227, тел. 0503615232, Україна, 28622, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Ганно-Требинівка, вулиця Тернова, будинок 3, email: [email protected];
  продавець ФОП Вєлікіх-Іванова Ольга Анатоліївна, ЄДРПОУ 2725204921, тел. 0503615232, Україна, 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Коріатовичів Князів, будинок 16, email: [email protected];
  продавець ФОП Королько Серафіма Єпіфанівна, ЄДРПОУ 2286807128, тел. 0503615232 Україна, 27616, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Підгайці (пн), вул. Тарана, будинок 54, email: [email protected];
  продавець ФОП Дрозденко Наталя Сергіївна, ЄДРПОУ 2778103164, тел. 0503615232 Україна, 25015, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Примаченко Марії, будинок 6, квартира 206, email: [email protected].
  продавець ФОП Попова Карина Євгеніївна, ЄДРПОУ 3793101846, тел. 0503615232 Україна, 49125, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, провулок Крушельницької, будинок 18, квартира 137, email: [email protected].
  продавець ФОП Голинська Тетяна Сергіївна, ЄДРПОУ 3502909106, тел. 0503615232 Україна, 25026, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Варшавська, будинок 2-А, квартира 34, email: [email protected].
 6. 1.6. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. Предмет Договора

 1. 2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях настоящего Договора.
 2. 2.2. Датой заключения Договора-оферты (акцептом оферты) и моментом полного и безоговорочного принятием Покупателем условий Договора считается момент вручения (передачи) Товара при полной (100%) оплате Покупателем стоимости Товара и/или дата заполнения Покупателем формы заказа, размещенной на сайте Интернет- магазина при условии получения Покупателем от Продавца подтверждения заказа в электронном виде или в телефонном режиме. При необходимости, по желанию Покупателя, Договор может быть оформлен в письменной форме.

3. Оформление Заказа

 1. 3.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ в Интернет-магазине через форму «Корзины», либо сделав заказ по электронной почте или по телефону, указанному в разделе контактов Интернет-магазина.
 2. 3.2. Продавец имеет право отказаться от передачи заказа Покупателю в случае, если сведения, указанные Покупателем при оформлении заказа, являются неполными или вызывают подозрение на их действительность.
 3. 3.3. При оформлении заказа на сайте Интернет-магазина. Покупатель самостоятельно и по своему усмотрению выбирает имеющийся и предложенный к продаже Товар и: - нажимает кнопку «В корзину» и самостоятельно заполняет и направляет Продавцу форму «Оформление заказа», в которой, в частности, обязательно указывает свою фамилию, имя и -отцу, свой контактный телефон, адрес своей электронной почты, выбранный способ оплаты, выбранный способ и место доставки Товара 3.4. Наименование, количество, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.
 4. 3.5. Если любой из Сторон договора необходима дополнительная информация, он имеет право запросить ее в другой Стороне. В случае не обращения за необходимой/дополнительной информацией Покупателем Продавец не несет ответственности за предоставление качественной услуги Покупателю при покупке товара в интернет-магазине.
 5. 3.6. При оформлении заказа через оператора Продавца (п. 3.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 3.3 – 3.4. настоящей Оферты.
 6. 3.7. После заполнения формы «Оформление заказа» Покупатель обязательно внимательно ознакомляется со всеми условиями настоящего Договора, и в случае принятия (акцептирования) этих условий в полном объеме – нажимает кнопку «Подтвердить заказ», что считается фактом направления Покупателем соответствующего Заказа на выбранный Товар.
 7. 3.8. Настоящий Договор считается заключенным, а предложение Продавца по заключению настоящего Договора (оферта) полностью принятым (акцептованным) Покупателем с момента нажатия Покупателем кнопки «Подтвердить заказ», на веб-сайте: https://www.onebyone.com.ua/.
 8. 3.9. Нажатием на кнопку «Подтвердить заказ» Покупатель подтверждает свое полное и полное согласие со всеми условиями настоящего Договора без исключения, в том числе с условиями доставки и оплаты Товара по ценам, указанным на веб-сайте Интернет-магазина на дату заключения Покупателем настоящего Договора.
 9. 3.10. Нажатием на кнопку «Подтвердить заказ» Покупатель подтверждает, что он удобным и доступным для него способом должным образом в соответствии с требованиями ч.2 ст.13 Закона Украины «О защите прав потребителей» уведомлен Продавцом о:
  • местонахождение и режим работы Продавца;
  • основные характеристики и потребительские свойства избранного Покупателем Товара;
  • стоимость избранного Покупателем Товара, а также стоимость его доставки Покупателю;
  • способ, порядок и условия оплаты и доставки избранного Покупателем Товара;
  • порядок принятия претензий;
  • период принятия предложения (оферты) по заключению данного публичного Договора;
  • порядок расторжения настоящего Договора;
  • другие условия, на которых Товар предлагается к продаже.
 10. 3.11. Нажатием на кнопку «Подтвердить заказ» Покупатель подтверждает, что он в полном объеме и должным образом в соответствии с требованиями ст.15 Закона Украины «О защите прав потребителей» получил всю необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию об избранном им полном товаре. мерой обеспечило возможность сознательного и компетентного выбора данного Товара.
 11. 3.12. Нажатие Покупателем на кнопку Подтвердить заказ считается безоговорочным и полным принятием Покупателем всех условий настоящего Договора без исключений, а также вступлением в соответствующие договорные правоотношения с Продавцом. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины, настоящий Договор заключается в письменной форме.
 12. 3.13. Срок обработки и оформления Продавцом направленного Покупателем Заказ на Товар составляет до 2 (двух) рабочих дней с даты заполнения и направления Покупателем в порядке, установленном п.3.1.-п.3.2. настоящего Договора, формы такого Заказа на Товар. В случае если указанный Заказ на Товар был направлен Покупателем в выходной или праздничный день, срок обработки и оформления этого Заказа на Товар начинается с первого после выходного или праздничного рабочего дня (* данный пункт касается только обработки и оформления заказа, ни срока изготовления Товара ).
 13. 3.14. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.

4. Цена и Доставка Товара

 1. 4.1. Цены на товары определяются продавцом самостоятельно и указаны на сайте интернет-магазина. Все цены на Товары указаны на сайте в национальной валюте - гривна.
 2. 4.2. Цены на товары и услуги могут меняться продавцом в одностороннем порядке в зависимости от конъюнктуры рынка. При этом цена отдельной единицы Товара, стоимость которой оплачена Покупателем в полном объеме, не может изменяться Продавцом в одностороннем порядке.
 3. 4.3. Стоимость Товара, указанная на сайте Интернет-магазина, не включает в себя стоимость доставки Товара Покупателю. Стоимость доставки Товара Покупатель платит в соответствии с действующими тарифами служб доставки (перевозчиков) непосредственно избранной им службе доставки (перевозчику).
 4. 4.4. Стоимость Товара указанная на сайте Интернет-магазина не включает в себя стоимость доставки Товара по адресу Покупателя.
 5. 4.5. Продавец может указать ориентировочную стоимость доставки Товара по адресу Покупателя при обращении Покупателя с соответствующим запросом к Продавцу путем отправки письма на электронную почту или при оформлении заказа через оператора интернет-магазина.
 6. 4.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления Породовцу средств на его счет.
 7. 4.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Товар производятся способами, указанными на сайте Интернет-магазина в разделе «Способ оплаты».
 8. 4.8. Невыполнение Покупателем своих обязательств по оплате заказанного им Товара считается односторонним отказом Покупателя от настоящего Договора в полном объеме, что, следовательно, влечет прекращение в полном объеме всех обязательств Продавца, возникших вследствие принятия Покупателем предложения Продавца по заключению настоящего Договора.
 9. 4.9. Все расчеты по настоящему Договору производятся исключительно в национальной валюте Украины. Продавец может для удобства информирования некоторых Покупателей указывать также цену в иностранной валюте, при этом сумма, подлежащая уплате в гривнах, определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа.
 10. 4.10. Если Покупатель заказал Товар без доставки, он может самостоятельно получить заказанный Товар по адресу Продавца, указанному в разделе «Контакты» на веб-сайте Интернет-магазина ONE by ONE.
 11. 4.11. Если Покупатель заказал Товар с доставкой, Продавец обязуется в срок, указанный в соответствующем автоматическом сообщении об обработке Заказа Покупателя на Товар, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Покупателем настоящего Договора (акцепта Покупателем) оферты Продавца) доставить Покупателю или Получателю Товара заказанный Товар в место доставки Товара, указанному Покупателем в соответствующем Заказе на Товар.
 12. 4.12. Доставка Товара осуществляется Продавцом способом и к месту, определенному Покупателем в соответствующем Заказе на Товар.
 13. 4.13. Стоимость доставки заказа Покупателем Товара определяется в зависимости от места и способа доставки, указанного Покупателем в соответствующем Заказе на Товар.
 14. 4.14. Доставка и вручение (передача)заказанного Товара средствами службы доставки ООО «Новая Почта» осуществляется по настоящему Договору с учетом особенностей условий доставки грузов, установленных ООО «Новая Почта».
 15. 4.15. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.
 16. 4.16. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
 17. 4.17. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів. 4.17.1. Підпис Покупця або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів: - отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару; - відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар; - відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.
 18. 4.18. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.
 19. 4.19. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
 20. 4.20. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання документів на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань Продавця на - повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені), а у Покупця – зобов’язання оплатити доставку (у разі замовлення кур’єрської доставки товару).

5. Права и обязанности Сторон

 1. 5.1. Продавец обязан:
 2. 5.1.1. Передать Покупателю товар в соответствии с условиями настоящего Договора и заказом Покупателя.
 3. 5.1.2. Не разглашать какую-либо частную информацию о Покупателе и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и при выполнении Заказа Покупателя.
 4. 5.1.3. Продавец, получивший оплату за товар, предоставляет покупателю электронный документ, квитанцию, товарный или кассовый чек, подтверждающий факт получения средств с указанием даты осуществления расчета. **В случае получения товара на почтовом отделении (при условии наложенного платежа с использованием услуги «наложенный платеж») соответствующий документ, подтверждающий факт оплаты товара, выдает почтовое отделение.

5.2. Продавец имеет право:

 1. 5.2.1 Изменять условия настоящего Договора, а также цены на Товары и услуги в одностороннем порядке, размещая их на сайте Интернет-магазина. Все изменения вступают в силу с момента публикации.
 2. 5.2.2. проводить распродажи и предлагать акционные предложения, предусматривающие временную возможность приобретения товара на более выгодных условиях, чем обычно;

5.3 Покупатель обязуется:

 1. 5.3.1 До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием Договора, условиями Договора и ценами, предложенными Продавцом на сайте Интернет-магазина.
 2. 5.3.2 Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем, последний должен сообщить все необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как Покупателя, и достаточные для доставки Покупателю заказанного Товара и/или предоставления полных банковских реквизитов для возврата денежных средств.
 3. 5.3.3. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором принять заказанный качественный и комплектный Товар;

5.4 Покупатель имеет право:

 1. 5.4.1. Требовать от Продавца полного и надлежащего выполнения условий настоящего Договора;
 2. 5.4.2. В случае ошибочного перерасчета большей суммы и/или возврата товара или в случае невозможности выполнить Продавцом оплаченный заказ, в течение 3-х календарных дней с момента наступления одного из перечисленных случаев предоставить обратные реквизиты для возврата перечисленных средств или обратиться к Продавцу с просьбой о переводе средств в статус "предварительной оплаты за будущий товар", срок действия которого продлится 3 (три) месяца. То есть, Покупатель в течение указанного периода выбирает следующий Товар из любой коллекции Интернет-магазина ONE by ONE и заказывает а в случае недостаточности «предоплаты» Покупатель доплачивает недостаточную сумму средств относительно стоимости заказанного Товара.
 3. В случае, если Покупатель в течение 3-х месяцев с момента зачисления «предоплаты» не воспользовался правом нового заказа, Интернет-магазин на номер телефона Покупателя указанного в предварительном заказе Товара посылает через Вайбер или СМС уведомление о предоставлении последним своих банковских реквизитов для возврата « предварительно уплаченных средств». Покупатель обязан в течение 10 календарных дней выполнить требование Продавца и предоставить банковские реквизиты для возврата указанных средств или предоставить любую другую обратную связь в десятидневный срок, в противном случае такие средства остаются в собственности Продавца.
 4. 5.4.3. Отказаться от настоящего Договора в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Украины;
 5. 5.4.4. В случае расторжения или отказа от настоящего Договора потребовать у Продавца возврат денежных средств, уплаченных за Товар;
 6. 5.4.5. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Договором и нормами действующего законодательства Украины.

6. Обмен и возврат Товара

6.1. ОБМЕН

 1. 6.1.1. Покупатель имеет право в течение срока, установленного действующим законодательством Украины, обменять Товар надлежащего качества на аналогичный у Продавца, если Товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению.
 2. 6.1.2. Обмен Товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы и ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным Товаром.
 3. 6.1.3. Обмен Товара надлежащего качества, а также обмен (замена) Товара с существенными недостатками осуществляется Продавцом на основании письменного заявления Покупателя, врученного лично представителю Продавца или направленного в адрес Продавца, указанный на сайте Интернет магазина.
 4. 6.1.4. Требования Покупателя об обмене Товара надлежащего качества, а также требования Покупателя об обмене (замене) Товара с существенными недостатками при наличии у Продавца Товара, необходимого для осуществления обмена или замены, подлежат немедленному удовлетворению Продавцом, но в любом случае не позднее 14 ( четырнадцати) дней с момента получения от Покупателя указанного в п.6.1.3. настоящего Договора заявления.
 5. 6.1.5. Обмен Товара надлежащего качества, а также обмен (замена) Товара с существенными недостатками производится Продавцом при наличии у Покупателя соответствующего расчетного документа установленной формы (квитанции, товарного или кассового чека), подтверждающего продажу Товара Покупателю, с отметкой о дате продажи (дате передачи) Товара.

6.2.ВОЗВРАЩЕНИЕ

 1. 6.2.1. Покупатель имеет право на возврат Продавцу непродовольственного товара надлежащего качества, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению. Покупатель имеет право на возврат товара надлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) дней, не считая дня покупки. Возврат товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, пломба, ярлыки, а также расчетный документ, выданный Покупателю за оплату Товара.
 2. 6.2.1.1. Перечень товаров, не подлежащих возврату по основаниям, предусмотренным в подпункте
 3. 6.2.1. Договора утверждается Кабинетом Министров Украины (zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п). А также, возврату не подлежит товар сезонным или каким-либо видам распродаж, акционные предложения – товар по сниженной стоимости. Такой товар имеет билет в один конец. При заказе товара на веб-сайте: https://www.onebyone.com.ua/ Интернет-магазина в разделе «SALE» Покупатель нажимает кнопку «Подтвердить заказ», это считается фактом направления Покупателем соответствующего Заказа на выбранный Товар. Товар по данному разделу обмена и возврату не подлежит (при полной предварительной оплате).
 4. 6.2. Возврат Покупателю стоимости товара надлежащего качества осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения такого Товара Продавцом при соблюдении требований, предусмотренных п. 6.1. Договора, действующего законодательства Украины.
 5. 6.3. Стоимость товара подлежит возврату путем банковского перевода на счет Покупателя при соблюдении Покупателем п.п.5.3.2. Договора.
 6. 6.4. Возврат Товара надлежащего качества по адресу Продавца осуществляется за счет Покупателя и Продавцем Покупателю не возмещается.
 7. 6.5. В случае выявления в течение установленного гарантийного срока недостатков в Товаре Покупатель лично, в порядке и в сроки, установленные законодательством Украины, имеет право предъявить Продавцу требования, предусмотренные Законом Украины «О защите прав потребителей». При предъявлении требований о безвозмездном устранении недостатков срок на их устранение исчисляется с даты получения Товара Продавцом в свое распоряжение и физического доступа к такому Товару.
 8. 6.6. Рассмотрение требований, предусмотренных Законом Украины «О защите прав потребителей», производится Продавцом при предоставлении Покупателем документов, предусмотренных действующим законодательством Украины. Продавец не отвечает за недостатки Товара, возникшие после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил использования или хранения Товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
 9. 6.7. Покупатель не имеет права отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно Покупателем, который его приобрел (в т.ч. по желанию Покупателя не стандартные размеры, характеристики, внешний вид, комплектация и другое). Подтверждением того, что товар обладает индивидуально определенными свойствами, является отличие размеров товара и других характеристик, указанных в интернет-магазине.
 10. 6.8. Возврат товара, в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором, производится по адресу, указанному на сайте в разделе «Контакты» В случае, если доставка Товара Покупателю осуществлялась средствами службы доставки ООО «Новая Почта», Покупатель возвращает Товар Продавцу таким же образом.
 11. 6.9. Возврат Товара должен производиться Покупателем в оригинальной упаковке, в которой он или Получатель Товара получил этот Товар.
 12. 6.10. Возвратный Товар должен отвечать следующим требованиям: он не использовался, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы и ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным Товаром.

6. Обмен и возврат Товара

6.1. ОБМЕН

 1. 6.1.1. Покупатель имеет право в течение срока, установленного действующим законодательством Украины, обменять Товар надлежащего качества на аналогичный у Продавца, если Товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению.
 2. 6.1.2. Обмен Товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы и ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным Товаром.
 3. 6.1.3. Обмен Товара надлежащего качества, а также обмен (замена) Товара с существенными недостатками осуществляется Продавцом на основании письменного заявления Покупателя, врученного лично представителю Продавца или направленного в адрес Продавца, указанный на сайте Интернет магазина.
 4. 6.1.4. Требования Покупателя об обмене Товара надлежащего качества, а также требования Покупателя об обмене (замене) Товара с существенными недостатками при наличии у Продавца Товара, необходимого для осуществления обмена или замены, подлежат немедленному удовлетворению Продавцом, но в любом случае не позднее 14 ( четырнадцати) дней с момента получения от Покупателя указанного в п.6.1.3. настоящего Договора заявления.
 5. 6.1.5. Обмен Товара надлежащего качества, а также обмен (замена) Товара с существенными недостатками производится Продавцом при наличии у Покупателя соответствующего расчетного документа установленной формы (квитанции, товарного или кассового чека), подтверждающего продажу Товара Покупателю, с отметкой о дате продажи (дате передачи) Товара.

7.Порядок расторжения Договора

 1. 7.1. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случаях и в сроки, установленные действующим законодательством Украины, сообщив об этом Продавцу в порядке, установленном п.7.2. настоящего Договора.
 2. 7.2. Уведомлением о расторжении настоящего Договора считается заявление Покупателя о возврате средств, уплаченных за Товар, направленное Продавцу в порядке, установленном действующим законодательством с учетом условий Договора.
 3. 7.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Продавцом заявления Покупателя о возврате средств, уплаченных за Товар.
 4. 7.4. Для осуществления своего права на расторжение Договора Покупатель должен обязательно сохранить и предъявить Продавцу соответствующий расчетный документ установленной формы (квитанцию, товарный или кассовый чек), подтверждающий приобретение Товара, с отметкой о дате продажи (дате передачи) Товара.
 5. 7.5. Расторжение Покупателем настоящего Договора влечет возврат им приобретенного (полученного) Товара Продавцу в порядке, установленном Разделом 6 настоящего Договора.

8. Ответственность

 1. 8.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю или третьим лицам вследствие ненадлежащего использования, хранения Товара, приобретенного у Продавца.
 2. 8.2. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее, несвоевременное исполнение Заказов и своих обязательств в случае предоставления Покупателем недостоверной или ложной информации.
 3. 8.3. Продавец и Покупатель несут ответственность за выполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Украины и положениями настоящего Договора.
 4. 8.4. Продавец или Покупатель освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если невыполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств как: война или военные действия, землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, возникшие независимо от воли Продавца и/или Покупателя после заключения этого договора. Сторона, которая может выполнить свои обязательства, немедленно уведомляет об этом другую Сторону.

9. Конфиденциальность и защита персональных данных

 1. 9.1. Предоставляя свои персональные данные на сайте Интернет-магазина при регистрации или оформлении Заказа, Покупатель предоставляет Продавцу свое добровольное согласие на обработку, использование (в том числе и передачу) своих персональных данных, а также совершение других действий, предусмотренных Законом Украины «О защите персональных данных », без ограничения срока действия такого согласия.
 2. 9.2. Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Не считается нарушением предоставления Продавцом информации контрагентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, в том числе и для выполнения обязательств перед Покупателем, а также в случаях, когда раскрытие такой информации установлено требованиями действующего законодательства Украины.
 3. 9.3. Покупатель отвечает за поддержание своих персональных данных в актуальном состоянии. Продавец не несет ответственности за некачественное исполнение или невыполнение своих обязательств в связи с неактуальностью информации о Покупателе или несоответствием ее действительности.

10. Прочие условия

 1. 10.1. Настоящий договор заключен на территории Украины и является публичным договором (офертой) розничной купли-продажи Товара на расстоянии посредством средств дистанционной связи через Интернет-магазин.
 2. 10.2. Отзыв или изменение условий предложения (оферты) по заключению данного публичного Договора, равно как и изменение условий данного публичного Договора, может быть осуществлено Продавцом в любой момент без дополнительного предупреждения Покупателя.
 3. 10.3. Отзыв или изменение условий предложения (оферты) по заключению данного публичного Договора, равно как и изменение условий данного публичного Договора, не могут быть основанием для: - любого пересмотра или изменения условий или прекращения договоров, уже заключенных Продавцом с Покупателями на условиях данного публичного Договора; -отказа Продавца от взятых на себя обязательств по договорам, уже заключенным с Покупателями на условиях данного публичного Договора.
 4. 10.4. Условия предложения (оферты) по заключению данного публичного Договора, равно как и условия данного публичного Договора, одинаковы для всех Покупателей.
 5. 10.5. Заключение данного публичного Договора (акцепт Покупателем оферты Продавца) считается безоговорочным и полным принятием Покупателем всех условий данного публичного Договора без исключений, включая существенные условия, а также вступлением в соответствующие договорные правоотношения с Продавцом.
 6. 10.6. Подтверждением факта заключения данного публичного Договора указано в п.3.3. данного публичного Договора отправлен Продавцом Покупателю автоматическое электронное сообщение об обработке Заказ на Товар.
 7. 10.7. Признание недействительными, ничтожными или утратившими силу отдельных условий настоящего публичного Договора не влечет признания каких-либо других условий данного публичного Договора недействительными, ничтожными или утратившими силу.
 8. 10.8. Заключая данный публичный Договор Покупатель дает свое полное и бессрочное согласие на получение от Продавца с помощью SMS, электронной почты, социальных сетей и т.д. .
 9. 10.9. Заполняя форму «Оформление заказа» и/или проходя процедуру регистрации на веб-сайте: https://www.onebyone.com.ua/ Интернет-магазина Покупатель предоставляет свое полное и бессрочное согласие на обработку и использование Продавцом информации о Покупателе, в в том числе информации, согласно действующему законодательству Украины считается персональными данными, исключительно в следующих целях:
 10. в целях регистрации и идентификации Покупателя в Интернет-магазине;
 11. с целью обновления пароля регистрации Покупателя в Интернет-магазине;
 12. в маркетинговых целях, а именно: сообщения Покупателя с помощью SMS, электронной почты, социальных сетей и т.д. определение потребностей потенциальных Покупателей в Товарах, предлагаемых к продаже;
 13. в целях добросовестного выполнения Продавцом своих договорных обязательств перед Покупателем, в том числе обязательств по доставке Товара;
 14. в целях выполнения Продавцом требований действующего законодательства Украины, в том числе законодательства о защите прав потребителей.
 15. 10.10. Все споры, возникающие между Покупателем и Продавцом, разрешаются путём переговоров. В случае недостижения урегулирования спорного вопроса путем переговоров, Покупатель и/или Продавец имеют право обратиться за разрешением спора в судебные органы в соответствии с действующим законодательством Украины.
 16. 10.11. На правоотношения, возникающие из данного публичного Договора, распространяются положения ст.633 Гражданского кодекса Украины, Закона Украины «О защите прав потребителей», Правил продаж товаров на заказ и вне торговых или офисных помещений, утвержденных Приказом Министерства экономики Украины от 19.04.2007 г. .No103.
 17. 10.12. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в данном публичном Договоре, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Украины.

Правила использования подарочного сертификата в Интернет-магазине ONE by ONE

1. Введение.

1.1.Подарунковий сертифікат/ Електронний подарунковий сертифікат (далі – Сертифікат) картка певного номіналу та визначеного строку дії, яка надає право Покупцю/Утримувачу придбати товар в магазині Продавця із асортименту, який є в наявності на дату придбання і засвідчує згоду Покупця придбати товар в магазинах «ONE by ONE» у майбутньому на умовах, визначених публічним договором та цими Правилами.

1.2. «Подарунковий сертифікат/Електронний подарунковий сертифікат» не є платіжним документом, або цінним папером.

1.3. «Подарунковий сертифікат/Електронний подарунковий сертифікат» не є іменним, використати його може як особа, що особисто придбала Сертифікат, так і особа, яка пред’явила «Подарунковий Сертифікат».

1.4. Сертифікат може бути у вигляді картки або у вигляді штрих –коду (в електронному вигляді) або роздрукований на папері).

1.5.Кожний Власник/Утримувач Сертифікату при використанні останнього погоджується (акцептує) умови публічного договору та Правила і зобов’язується належним чином їх виконувати.

1.6. Сертифікат не підлягає поверненню або обміну на інші номінали та зворотній конвертації в грошовий еквівалент. У випадку втрати «Подарунковий Сертифікат» відновленню не підлягає.

1.7.У разі, якщо Сертифікат придбано на подарунок, то:

  * Продавець залишає за собою право вносити зміни та доповнення до даних Правил шляхом їх оприлюднення на інтернет-сайті https://www.onebyone.com.ua.

Обов’язок з належного доведення умов Правил використання подарункового сертифікату до Обдарованого, строк дії Сертифікату та дату його активації покладається на дарувальника Сертифікату.

Обов’язок з належного ознайомлення і виконання цих Правил – на Обдарованого (утримувача Сертифікату).

2. Приобретение и использование подарочного сертификата

2.1. «Подарочный сертификат» можно приобрести за наличные деньги или произведя безналичный платеж на банковский счет Продавца «Подарочного сертификата» в разделе «Сертификат»

2.1.1.«Электронный подарочный сертификат» можно приобрести с использованием банковской платежной карты через интернет-магазин Продавца «ONE by ONE» совершив безналичный платеж на банковский счет Продавца «Электронного сертификата».

2.2. «Подарочный сертификат/Электронный подарочный сертификат» имеет фиксированные номиналы: 500 грн., 1000 грн., 1500 грн., 2000 грн. Номинал «Подарочного сертификата/Электронного подарочного сертификата» указывается в гривнах и равняется его стоимости.

2.3. При покупке «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» Покупателем уплачивается денежная сумма, равная фиксированному номиналу «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» и является задатком, который зачисляется в счет оплаты за товар, приобретенный Держателем «Подарочного сертификата» будущем.

2.4. «Подарочный сертификат/Электронный сертификат» автоматически становится активным сразу с момента его приобретения (при приобретении через кассу магазина Продавца) и в течение 24 часов, с момента получения «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» (при приобретении по безналичному расчету) в любом случае, не ранее получения Продавцом полной оплаты стоимости Подарочного сертификата/Электронного сертификата.

2.5. "Подарочный сертификат/Электронный сертификат" может быть использован исключительно во время одной торговой операции (покупки по одному чеку) или при оформлении одного заказа через интернет-магазин Продавца "ONE by ONE".

2.6. При покупке товара с использованием «Подарочного сертификата», «Подарочный сертификат» изымается Продавцом при покупке в магазине и деактивируется (становится недействительным). При приобретении товара с использованием «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» на сайте https://www.onebyone.com.ua/ , или с оформлением курьерской доставки или в почтовое отделение, «Подарочный сертификат/Электронный сертификат» автоматически деактивируется (становится недействительным).

2.7. Если сумма покупки превышает номинальную стоимость «Подарочного сертификата/Электронного сертификата», Владелец/держатель Сертификата обязан осуществить доплату разницы между ценой товара и номиналом «Подарочного сертификата/Электронного сертификата». Доплата разницы между ценой товара и номиналом «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» в сети розничных магазинов Продавца осуществляется как картой, так и наличными. Доплата разницы между ценой товара и номиналом «Подарочного сертификата/Электронного сертификата», оформленных в интернет-магазине «ONE by ONE», осуществляется исключительно картой на сайте https://www.onebyone.com.ua.

2.8. Если сумма покупки меньше номинальной стоимости «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» то разница между ценой товара и номиналом «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» Владельцу/держателю не компенсируется, не переносится при последующих покупках, выплате в какой-либо форме не подлежит. После осуществления Держателем Сертификата покупки товара с применением «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» на сумму, которая меньше номинальной стоимости «Подарочного сертификата/Электронного сертификата», обязательства Продавца «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» считаются прекращенными.

2.9. Обязательство Продавца «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» ограничивается сроком действия «Подарочного сертификата/Электронного сертификата», товарным ассортиментом в магазине Продавца номиналом «Подарочного сертификата/Электронного сертификата».

3. Срок действия «Подарочного сертификата/Электронного сертификата»

3.1. Срок действия «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» ограничен и составляет 12 календарных месяцев с момента его приобретения.

3.2. В случае, если в течение срока действия «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» Владельцем/держателем «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» не реализовано право на приобретение товара, то обязательства Продавца «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» считаются прекращенными. за «Подарочный сертификат/Электронный сертификат» возврату не подлежит и остается в распоряжении Продавца.

3.3. Срок действия «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» не может быть изменен, продлен или возобновлен.

3.4. Продавец «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» имеет право не принимать «Подарочный сертификат/Электронный сертификат» в случае сомнений в его оригинальности и/или повреждениях.

3.5. Риск случайной гибели, повреждения или потери «Подарочного сертификата/Электронного сертификата» несет Покупатель/Содержатель с момента приобретения «Подарочного сертификата/Электронного сертификата».

Правила участия в акциях или других рекламно-маркетинговых кампаниях в интернет-магазине ONE BY ONE

Основные положения розыгрыша "Магический шар"

1. Организатор рекламно-маркетинговой кампании с розыгрышем призов "Магический шар" (далее Акция) интернет магазин ONE BY ONE

2. Акция проводится с 01.12.2023 по 15.01.2024

3. Информирование об условиях и периоде проведения Акции проводится путем размещения текста в соответствующей новостной публикации об Акции на сайте

4. Акция не является услугой в сфере игорного бизнеса. Призовой фонд Акции не формируется из вкладов участников Акции.

5. Правила и условия Акции могут быть изменены и/или дополнены Организатором Акции в течение всего времени проведения рекламной Акции. Изменения и/или дополнения Правил рекламной Акции возможны в случае обнародования в порядке, определенном для информирования об условиях рекламной Акции согласно пункту 3. Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента обнародования, если иное не будет специально определено непосредственно изменениями/дополнениями Правил и условий.

6. В акции могут принимать участие клиенты интернет-магазина ONE BY ONE, осуществившие оплаченный заказ в определенный срок на сумму от 1500 грн, согласно действующему договору оферты, являющегося официальным и публичным предложением Интернет-магазина ONE by ONE (далее по тексту Продавец ) заключать договор купли-продажи Товара, представленного на сайте https://www.onebyone.com.ua/

7. Разного плана Акции не суммируются в одном заказе

8. Срок действия подарочного купона на скидку один месяц с даты его получения

Требования к участникам акции

Участники Акции при участии в Акции обязуются:


1. Соблюдать правила Акции

2. В случае возврата товара – возвращать вознаграждение за участие в Акции

3. Участник, который не выполняет должным образом условия настоящих Правил, лишается права на дальнейшее участие в Акции.

Наш сайт використовує cookies